Admitere 2020

Informațiile despre examenele de Admitere și Calendarul când se vor desfășoară acestea le găsiți aici :

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2019-2020
 
1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.
 
2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = (ABS + 3EN) / 4
unde: MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.

Filiera VOCAŢIONALĂ, profilul TEOLOGIC, specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ

1. Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019:

1 clasă – 28 de locuri

 2. Competenţe dobândite:

    –          cunoaşterea corectă a învăţăturii de credinţă;

    –          aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa practică;

    –          fundamentarea biblică a învăţăturii de credinţă;

    –          oficierea corectă a cultului divin;

    –          exprimarea practică în cultul divin a învăţăturii de credinţă;

    –          capacitatea de a predica şi învăţa cuvântul lui Dumnezeu;    

–          organizarea şi îndrumarea cântării în biserică;

–     organizarea de activităţi filantropice.

 3.       Admitere pentru anul şcolar 2018-2019

 Admiterea  se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, după   organizarea probelor de aptitudini. 

Probele de aptitudini pentru admitere  la specializarea Teologie ortodoxă:

1. Proba de aptitudini muzicale şi dicţie

2. Probă scrisă cu tematică selectată din programele de religie a claselor VII-VIII.

 

 4.       Discipline de studiu specifice la Seminarul Teologic (Discipline Teologice de Specialitate): 

Discipline de specialitate: Studiu Vechiului Testament, Studiu Noului Testament, Dogmatică, Morală, Catehetică, Omiletică, Tipic, Liturgică, Muzică Bisericească, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală.

 5.       Posibilităţi de inserţie socio-profesională/ continuare a studiilor 

Drepturi conferite de obţinerea atestatului profesional:

 • predarea Religiei în şcoală – nivel mediu;
 • cântăreţ bisericesc;
 • posibilitatea accederii în formaţii corale profesionale.

PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot inscrie absolventi de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 si media la purtare in clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00.
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admisi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile ramase libere, si vietuitori din manastiri, absolventi de gimnaziu, care au depasit varsta de 18 ani.
Ύnscrierile se fac la unitatile scolare respective.

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 1. Cerere de înscriere, formular care se va primi în momentul înscrierii;
 2. Certificat de naştere (original şi copie);
 3. Buletin de identitate / carte de identitate (original şi copie);
 4. Certificat de botez (original şi copie);
 5. Anexa la Fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial şi completată conform metodologiei de admitere (anexa pentru înscrierea la licee vocaţionale);
 6. Recomandarea preotului paroh şi a consiliului parohial (vezi recomandarea tip mai jos sau click aici);
 7. Binecuvântarea chiriarhului (de la sediul Arhiepiscopiei Aradului, dacă elevul e din judeţul Arad; sau de la centrul eparhial de unde aparţine elevul);
 8. Adeverinţa din care să rezulte următoarele:
  • a studiat religia in clasele V – VIII
  • media generală (minimum 7,00) ;
  • media la purtare pentru clasele I – VIII (minimum 9,00) – pentru clasa a VIII-a doar sem. I;
 9. Fişa medicală (tip şcoală de şoferi, de la policlinica teritoriala de care apartine candidatul) – ce va cuprinde următoarele examene (vezi modelul mai jos sau click aici):
  • sânge, plămâni, ORL, Oftalmologie cu menţiunea „Apt pentru Seminar Teologic”
  • consult psihologic cu menţiunea : „este / nu este in evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice”;
  • adeverinta vaccinuri la zi.
 10. Fişă medicală a copilului (0-14 ani) – de la medicul de familie de unde aparţine candidatul, în copie xerox.
 11. Dosar plic.

Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

PROBA ORALA

a) verificarea dicţiei prin :
– rostirea uneia din rugăciunile următoare, la alegere:

Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru,
Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;
b) verificarea aptitudinilor muzicale prin :

 1. intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti, la alegere: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Invierii; Tatal nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostruColinde cu continut religios;
 2. intonarea unui cântec patriotic, la alegere (Desteapta-te romane Limba noastra – Al. Cristea; Ţara mea – D. G. Chiriac; Imnul eroilor – I. Bratianu; Pui de lei – I. Bratianu)
 3. verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian si prin intonarea gamei Do major, a arpegiului si a unor sunete din gama,
 4. verificarea simţului ritmic.

Note: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisa consta intr-o lucrare scrisa, cu durata de doua ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisa se elaboreaza din programa scolara de religie, clasele a VII-a – a VIII-a.

Continuturile pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase sunt:

Continuturi clasa a VII-a Continuturi clasa a VIII-a
 1. Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie
 2. Crearea lumii
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din nastere
 4. Rugaciunea in viata crestinului
 5. Sfanta Liturghie – intalnirea cu Hristos
 6. Legea cea noua – Fericirile
 1. Crezul – sinteza invataturii de credinta.
 2. Pilda semanatorului – primire si implinire a cuvantului lui Dumnezeu
 3. Biserica, locas de inchinare
 4. Rabdare si incredere in Dumnezeu – Dreptul Iov

NOTE:

 1. Conducerea seminarului propune componenta comisiei de examen, care este aprobata de inspectoratul scolar.
 2. Pana la sfarsitul timpului de elaborare a fiecarei lucrarii scrise, comisia afiseaza baremul de evaluare si notare.
 3. Proba orala este apreciata cu calificativul admis sau respins. Candidatii de la specializarea teologie ortodoxa, care la proba orala obtin calificativul respins, nu mai sustin proba scrisa si sunt declarati respinsi la probele de aptitudini. Probele scrise si cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere la fiecare proba este 6.00.
 4. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxa, este nota obtinuta la proba scrisa. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu cultural, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la cele trei probe de mai sus.
 5. Media finala de admitere se calculeaza conform Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat
 6. La medii egale, departajarea candidatilor se va face conform criteriilor prevazute in metodologia de admitere. Daca egalitatea persista dupa aplicarea criteriilor de departajare prevazute in metodologia de admitere, departajarea candidatilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face dupa nota obtinuta la lucrarea scrisa din cadrul probelor de aptitudini.
 7. La probele orale si practice nu se admit contestatii. La proba scrisa se admit contestatii. Reevaluarea lucrarilor ale caror rezultate au fost contestate si afisarea rezultatelor finale se desfasoara in perioada prevazuta in calendarul admiterii.
 8. Candidatilor respinsi la probele de aptitudini li se inapoiaza dosarele si vor fi indrumati sa se inscrie la alte licee.

 1,840 total views,  1 views today